Rozliczenie dochodów zagranicznych

Niemiecka ustawa o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz, EStG) rozróżnia podatników, którzy są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej i tych, którzy dobrowolnie dokonują oceny i składają zeznanie podatkowe za rok poprzedni.

Zgodnie z § 46 EStG do rozliczenia podatku dochodowego zobowiązane są osoby, które:

 • posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech,
 • otrzymały zasiłek dla osób bezrobotnych, świadczenia chorobowe, rodzicielskie lub macierzyńskie,
 • przekroczyły wolny od podatku dochód podstawowy – w roku 2022 jest to kwota 9 984 € (single) i kwota 19 968 € (małżeństwa),
 • posiadają VI klasę podatkową z tyt. otrzymywania wynagrodzenia od kilku pracodawców jednocześnie,
 • rozliczają się wg III / V klasy podatkowej,
 • posiadają IV klasę podatkową i stosują metodę współczynnikową,
 • prowadzą własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec,
 • uzyskały dodatkowe roczne dochody przewyższające kwotę 410 € z aktywów kapitałowych, umowy najmu czy dzierżawy, pracy na własny rachunek,
 • otrzymały wezwanie do złożenia deklaracji od urzędu skarbowego.

W powyższych sytuacjach szczególnie ważne jest to, aby dokonać rozliczenia w odpowiednim czasie, ponieważ urząd może nałożyć dotkliwe kary finansowe na osoby, które nie wywiążą się ze swojego obowiązku. Co do zasady deklarację podatkową za rok ubiegły można złożyć w dowolnym momencie od stycznia do 31 lipca następnego roku. Zdarza się, że termin ten zostaje wydłużony urzędowo.

WAŻNE:  Rozliczenie podatkowe za rok 2022 należy złożyć do 2.10.2023 r. Termin składania wniosków został przesunięty o dwa miesiące.

Osoby, które zdecydują się złożyć zeznanie podatkowe dobrowolnie, mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku również za lata poprzednie. Oznacza to, że składając deklaracje w roku 2023, można rozliczyć się z podatku za lata od 2019 do 2022 roku, tj. za okres czterech lat wstecz.

Kolejna dobra wiadomość dla tych, którzy dobrowolnie decydują się dokonać rozliczenia podatkowego w Niemczech, jest taka, że w większości przypadków otrzymają oni zwrot podatku. Według Federalnego Urzędu Statystycznego średni roczny zwrot podatku wynosi 1 072 Euro.

Niemniej jednak wysokość zwrotu nadpłaty podatku odprowadzonego w Niemczech w danym roku podatkowym uzależniona jest od wielu czynników, w tym m.in:

 • wysokości dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym,
 • rezydencji podatkowej,
 • zastosowania odpowiednich ulg i zwolnień,
 • wysokości dochodów uzyskanych w innym kraju np. w Polsce,
 • kwoty potrąconej zaliczki na poczet podatku,
 • prawa do wspólnego rozliczenia.

Zajmiemy się wszelkimi formalnościami i sprawimy, że rozliczenie przebiegnie szybko i bez żadnych problemów.

W większości przypadków udaje Nam się uzyskać zwrot wszystkich odprowadzonych podatków. Również korespondencja z urzędami i niemieckie prawo podatkowe nie są Nam obce. Z tego względu mogą Państwo liczyć na pełen profesjonalizm świadczonych przez Nas usług.