Kadry i płace

Poprawna i terminowa obsługa kadrowo-płacowa wymaga nie tylko znajomości aktualnych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, lecz także umiejętności ich praktycznego zastosowania.

Przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników w Polsce i w Niemczech, oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Doradzamy, wspieramy i prowadzimy wszelkie sprawy dotyczące pracowników:

 • zatrudnionych w ramach umowy o pracę,
 • wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • oddelegowanych do pracy za granicę (Niemcy),
 • wykonujących pracę w ramach umowy użyczenia (praca tymczasowa),
 • wypożyczonych w ramach leasingu pracowniczego.

Ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko dla przedsiębiorcy, ale również niejednej kadrowej, prowadzenie akt i rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych czy wykonujących pracę tymczasową za granicą, może być kłopotliwe i wymagać ciągłego śledzenia nowelizacji przepisów, to w swojej ofercie wprowadziliśmy usługę outsourcingu kadrowego.

Zatrudnienie przez przedsiębiorcę dodatkowej osoby i powierzenie jej prowadzenia spraw kadrowo-płacowych jest bardzo często nieuzasadnione ekonomicznie. Warto więc skorzystać z rozwiązania, jakim jest outsourcing kadrowy. Usprawni on nie tylko obsługę kadrową pracowników i zautomatyzuje proces rozliczeniowy w Państwa firmie, ale zapewni również rzetelność i zgodność świadczonych usług z aktualnie obowiązującymi przepisami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

Przed podjęciem decyzji o nawiązaniu z Nami współpracy, proponujemy przedsiębiorcom skorzystanie z oferty przeprowadzenia audytu dokumentacji kadrowo-płacowej w firmie. W zakres audytu wchodzi:

 • weryfikacja prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych
 • kontrola prowadzonej ewidencji czasu pracy
 • kontrola dokumentacji przekazywanej do ZUS
 • weryfikacja umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • sprawdzenie poprawności naliczania wynagrodzeń
 • wykonanie innych czynności zleconych przez Klienta

Specjalizujemy się we wszelkich aspektach polskiego i niemieckiego prawa pracy, prawa administracyjnego oraz ubezpieczeń społecznych.  Doradzamy na każdym etapie zatrudniania – od przygotowania umowy, przez rozliczenia, aż po zakończenie współpracy. Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność wszystkich powierzonych nam danych osobowych pracowników.

Nasza oferta usług kadrowo-płacowych obejmuje:

 • przygotowanie i weryfikację dokumentów związanych ze stosunkiem pracy
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie i sporządzanie dokumentacji do ZUS (deklaracje zgłoszeniowe, rozliczeniowe, raporty RMUA itp.)
 • rozliczanie delegacji
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie wniosków o dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych (PFRON)

Dodatkowo:

 • pozyskujemy wszelkie zaświadczenia i decyzje administracyjne niezbędne do wykonywania usług i świadczenia legalnej pracy na terenie Niemiec
 • opiniujemy regulaminy, umowy
 • doradzamy w kwestiach związanych z unikaniem podwójnego opodatkowania
 • reprezentujemy Klientów przed organami administracji państwowej w Polsce (PIP, ZUS, US)

Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.

Zapytania mogą Państwo kierować do Nas telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.