Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na tą formę opodatkowania, płacą podatek od przychodu i nie mają możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej lub przedsiębiorstw w spadku. Ryczałt mogą wybrać również wspólnicy spółki cywilnej oraz spółki jawnej. Zakres stosowania tej formy opodatkowania ograniczony jest także rodzajem prowadzonej działalności oraz skalą osiąganych przychodów.

W ramach ryczałtu można wyróżnić kilka stawek podatku, które zależą od wykonywanych przez podatników czynności. W sytuacji, gdy podatnik osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności.

Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych to, co do zasady, nie przysługuje mu prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Składa on zeznanie roczne PIT-28 do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Nasze usługi w ramach ryczałtu dotyczą:

  • sprawdzania dokumentów w kierunku formalnym i rachunkowym
  • prowadzenia ewidencji przychodów
  • prowadzenia ewidencji środki trwałe i wart. Niem. I prawne
  • sporządzania ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
  • tworzenie deklaracji VAT
  • sporządzania deklaracji podatkowych
  • w razie kontroli reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS