Dofinansowania PFRON

Kompleksowa obsługa w zakresie dofinansowań z PFRON

Zarówno przedsiębiorcy posiadający orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, jak i pracodawcy zatrudniający pracownika z niepełnosprawnością mogą liczyć na różne formy dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wśród najpopularniejszym wymienić można:

  • dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy dla pracownika z niepełnosprawnością,
  • refundacja kosztów szkoleń dla osób niepełnosprawnych,
  • miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia dla pracownika z niepełnosprawnością,
  • refundacja składek ZUS,
  • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wiele innych.

Przeprowadzamy za Ciebie cały proces pozyskania dofinansowania, począwszy od analizy Twoich oczekiwań, aż po wszystkie formalności.

W ramach niniejszej usługi:

  • analizujemy sytuację pod względem możliwości pozyskania dofinansowań z PFRON i jej wysokości
  • sporządzamy wnioski rejestracyjne i kompletujemy dokumentację
  • rejestrujemy w systemie SODiR
  • wypełniamy comiesięczne wnioski do PFRON
  • kontrolujemy stan rozliczeń z PFRON