Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki Administratora tych danych a także informuje o używaniu plików cookies oraz sposobach ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.advitax.pl (dalej: Serwis).
 2. Ochrona danych osobowych Użytkowników jest dla Nas sprawą najwyższej wagi. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo, poufność i ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jednocześnie chcemy, aby wszelkie funkcjonalności Serwisu były dla Użytkowników łatwo dostępne i dostosowywane do konkretnych potrzeb.
 3. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług z nim oferowanych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest AdviTax Beata Czartowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 83-000 przy ul. Jana z Kolna 5/6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 522720300, NIP 5551895082 (dalej: Administrator).

Z Administratorem można kontaktować się:

 • pod adresem korespondencyjnym: ul. Jana z Kolna 5/6, 83-000 Pruszcz Gdański
 • pod adresem poczty elektronicznej:  biuro@advitax.pl

UŻYTKOWNIK SERWISU

Użytkownikiem jest każda osoba, która dobrowolnie korzysta z Serwisu oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji i usług (dalej: Użytkownik).

POZYSKIWANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),
 • poprzez gromadzenie logów serwera www.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej: RODO).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jej nieudzielenie będzie się jednak wiązało z brakiem możliwości zrealizowania pożądanej dyspozycji czy zawarciem umowy a także brakiem możliwości skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu, w tym m.in. otrzymaniem odpowiedzi na zadane pytania.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

​Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:

 1. obsługi zgłoszeń i udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonu i innych środków porozumiewania się na odległość  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Administratora Serwisu, na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające Użytkownika, polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola poprzez wpisanie adresu e-mail lub numeru telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 4 pkt 4 RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes polegający na posiadaniu informacji na temat osób m.in. realizujących swoje uprawnienia wynikające z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. przechowywania danych dla celów archiwalnych (dowodowych) i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. analitycznym, polegającym m.in. na analizie danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony, w tym poprzez pliki cookie podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. administrowania i zarządzania Serwisem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. administrowania i zarządzania stronami na innych platformach (np. Facebook, Instagram), w tym obsługi fanpage’a, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i komunikowaniu się z Nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników Serwisu są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

PLIKI COOKIES

Serwis internetowy advitax.pl korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików cookies, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych Użytkowników (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Dane te mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów.

Pliki cookies służą do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty Użytkownika w Serwisie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

Pliki cookies nie pobierają danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Na ich podstawie nie można ustalić tożsamości Użytkownika.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES

 1. W zależności od okresu, przez jaki plik cookie jest przechowywany na urządzeniu końcowym Użytkownika, Serwis wykorzystuje następujące pliki:
  • cookies sesyjne – są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do opuszczenia przez niego Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Sesyjne pliki cookies służą przechowywaniu informacji, które mają znaczenie wyłącznie dla świadczenia usług wymaganych przez Użytkowników w określonej sytuacji i są automatycznie usuwane po zamknięciu sesji.
  • cookies stałe (permanentne) – są to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez okres określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia. Ten rodzaj plików cookies nie zostanie usunięty po zamknięciu okna przeglądarki i będzie przechowywany na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies będą aktywowane za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedzi stronę, na której utworzono trwały plik cookie.
 2. W zależności od funkcji i przeznaczenia w ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • niezbędne – są to pliki które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu i mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny;
  • wydajnościowe (analityczne) – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, pomagają także dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.;
  • funkcjonalne – są to pliki, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i preferencji oraz personalizację interfejsu Użytkownika a także, które służą wzbogaceniu funkcjonalności Serwisu poprzez dodatkowe funkcje, takie jak: udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych;
  • marketingowe – pozwalają na dostosowanie wyświetlanych treści do preferencji Użytkowników oraz pozwalają na prowadzenia spersonalizowanych kampanii marketingowych;
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • podmiotów trzecich – ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn.

WYŁĄCZENIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzysta. Podkreślić należy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z naszego Serwisu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z naszego Serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że Użytkownik zgadza się na otrzymywanie plików cookies, które jak wskazaliśmy są dla nas niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony Serwisu.

Większość przeglądarek internetowych posiada funkcję, która pozwala Użytkownikowi przeglądać i usuwać pliki cookies. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w internetowym serwisie informacyjnym. Sposób wyłączenia obsługi plików cookies zależy od przeglądarki, z której Użytkownik korzysta.​

Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji. Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

LOGI SERWERA

Logi serwera to dzienniki zdarzeń, które przechowują ułożone chronologicznie informacje związane z funkcjonowaniem strony www. Dzienniki zdarzeń pozwalają weryfikować informacje związane z pracą strony, w tym wywołania kierowane do skryptów czy ewentualne błędy w działaniu witryny. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd Użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, przenoszenia, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie Użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu.

W celu wykonania swoich praw Użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, wysyłając wiadomość e-mail do Administratora.

LINKI DO STRON TRZECICH I PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych a także zintegrowane wtyczki do mediów społecznościowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym online są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym usługi hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, marketingu i PR.

Odbiorcami danych osobowych mogą być również organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. przetwarzające dane w celu windykacji należności, świadczące usługi pocztowe), a także inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.

Dane osobowe Użytkowników podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od charakteru, okoliczności i celów przetwarzania przez Administratora danych.

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników odpowiednio:

 • przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora,
 • przez okres na jaki została udzielona zgoda,
 • przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, nakładających na Serwis obowiązek przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Serwis i związanych z przetwarzaniem określonych danych osobowych,
 • do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych,
 • do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki prywatności.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności miała miejsce dnia 31.10.2022.