Pozostałe usługi

Nieustannie poszerzamy naszą ofertę i czynimy wszelkie starania, aby w jak najlepszy sposób, i w jak największym zakresie wspierać Naszych klientów. W zależności od potrzeb, oferujemy pozostałe niżej wymienione usługi:

 • pomagamy zarejestrować działalność gospodarczą w CEiDG,
 • dokonujemy rejestracji spółek prawa handlowego w Polsce i w Niemczech,
 • wykonujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe tekstów polsko-niemieckich,
 • sporządzamy polskie i niemieckie roczne zeznania podatkowe,
 • pomagamy we wszelkich czynnościach odnoszących się do postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Polsce i w Niemczech (m.in. przygotowanie oferty, skompletowanie wymaganej dokumentacji),
 • pomagamy w uzyskaniu dofinansowania z PFRON,
 • doradzamy w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, w tym zagadnień dotyczących podatku u źródła czy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • pomagamy w uzyskaniu niemieckiego numeru podatkowego (Steuernummer i Steuer-Identifikationsnummer) oraz przy zmianie klasy podatkowej,
 • wspieramy przedsiębiorców delegujących pracowników do pracy w Niemczech w zakresie rozliczania wynagrodzeń,
 • świadczymy kompleksową obsługę przedsiębiorstw wykonujących działalność w ramach agencji pracy tymczasowej na terenie Niemiec (Arbeitnehmerüberlassung),
 • pozyskujemy wymagane dokumenty i zezwolenia do świadczenia określonego rodzaju działalności,
 • przygotowujemy dokumenty związane ze stosunkiem pracy oraz przebiegiem zatrudnienia pracownika w Polsce i w Niemczech.

Leave a comment