Roczne rozliczenie podatkowe

Każdy podatnik ma obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym po zakończonym roku podatkowym. Bez względu na to, w którym kraju i w jakiej formie, praca czy działalność gospodarcza jest wykonywana, zawsze uzyskiwane z niej dochody (przychody) będą podlegały opodatkowaniu.

W zakresie rozliczeń podatkowych fundamentalne znaczenie odgrywa rezydencja podatkowa. Zarówno w Polsce jak i w Niemczech łączone są zasady rezydencji i źródła dochodów poprzez wprowadzenie dwóch kategorii podmiotów:

  • osoby podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (rezydenta), oraz
  • osoby podlegającej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (nierezydenta).

Ustalenie rezydencji podatkowej jest zatem jednym z najważniejszych pojęć współczesnych systemów podatkowych. Przesądza ona bowiem o tym, kto i w jakim zakresie podlega opodatkowaniu w danym państwie.

Najczęściej podwójne opodatkowanie wiąże się z posiadaniem nieograniczonego obowiązku podatkowego w jednym państwie i ograniczonym obowiązkiem podatkowym w państwie drugim lub posiadaniem przez podatnika niegraniczonego obowiązku podatkowego w obu państwach. Zgodnie z przyjętą zasadą rezydencji podatkowej, podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł. Jeżeli podatnik ten generuje dochód również w Niemczech, podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co ma ścisły związek z  zasadą terytorialności.

Ten sam dochód jest zatem opodatkowany w dwóch państwach podatkiem dochodowym a to, które z państw może stosować krajowe przepisy podatkowe, a które państwo powinno zrezygnować z całości lub części opodatkowania dochodu reguluje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO). Jako cel stawia się skuteczne jednorazowe opodatkowanie.

Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z Naszych usług i pomocy w zakresie rozliczeń podatkowych, my zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby efekt końcowy rozliczenia był dla Państwa jak najbardziej satysfakcjonujący. Postaramy się o maksymalny zwrot podatku, odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania oraz załatwimy uciążliwe formalności. A to wszystko bez konieczności poznawania przepisów podatkowych i wychodzenia z domu.

Świadczymy kompleksową usługę wsparcia prawno-podatkowego na wszystkich etapach procesu ubiegania się o zwrot podatku:

  • udzielamy konsultacji w zakresie rozliczeń podatkowych
  • doradzamy w zakresie kwalifikacji wydatków
  • pomagamy w procesie przygotowania dokumentacji
  • rozliczamy PIT od dochodów osiągniętych wyłącznie w Polsce
  • wypełniamy formularze podatkowe do niemieckiego Urzędu Skarbowego
  • rozliczamy osoby fizyczne pracujące w Polsce i za granicą