Kinderzuschlag – dodatek do zasiłku na dziecko

Kinderzuschlag jest świadczeniem dla rodzin mieszkających w Niemczech i osiągających dochody, które nie są wystarczające dla zaspokojenia potrzeb całej rodziny. Jeżeli koszty mieszkaniowe są szczególnie wysokie lub jeśli w gospodarstwie domowym mieszka kilkoro dzieci, to warto wystąpić o takie roszczenie do niemieckiej Kasy Świadczeń Rodzinnych. Wniosek o Kinderzuschlag składa się na odpowiednim formularzu do właściwej dla miejsca zamieszkania Familienkasse.

Prawo do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dodatku do zasiłku na dziecko mają osoby, które pobierają zasiłek rodzinny Kindergeld oraz pracują i mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Niemczech. Kolejnym warunkiem wstępnym, uprawniającym do otrzymywania dodatku do zasiłku na dziecko, jest wysokość miesięcznego dochodu rodziny. W przypadku małżonków dochód ten nie może być niższy niż 900 € natomiast w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci, jest to kwota 600 €.

Od 1 stycznia 2023 dodatek na każde dziecko wynosi 250 € miesięcznie. W przypadku rodziny wielodzietnej, powyższa kwota stanowi sumę przyznanych dodatków. Kinderzuschlag przyznawany jest na okres 6 miesięcy i co do zasady wypłacany jest rodzicowi, który złożył wniosek lub pobiera świadczenie Kindergeld.

Należy pamiętać, że Kinderzuschlag nie jest przyznawany w sytuacji, gdy dzieci mieszkają w Polsce i nie jest też wypłacany z mocą wsteczną. Nie przysługuje on również bezrobotnym rodzicom, którzy pobierają zapomogę socjalną Hartz IV (Arbeitslosengeld II).

Wysokość dodatku zależy przede wszystkim od ilości członków rodziny, wysokości dochodów i kosztów mieszkaniowych.

Zachęcamy osoby mieszkające w Niemczech do skorzystania z Naszych usług oraz składania wniosków.

W ramach  Naszych usług:

  • sprawdzimy, czy kwalifikują się Państwo do roszczenia o Kinderzuschlag (usługa darmowa),
  • wypełnimy za Państwa odpowiednie wnioski i pomożemy w skompletowaniu dokumentacji,
  • będziemy monitorowali przebieg sprawy, aż do momentu otrzymania decyzji o przyznaniu dodatku z Famillienkasse.