Rozliczenie dochodów krajowych

Coroczny obowiązek złożenia zeznania podatkowego do urzędu skarbowego dotyczy każdego podatnika. Zmiany przepisów ustaw podatkowych, które w ramach Polskiego Ładu weszły w życie w roku 2022, niejednemu przedsiębiorcy i podatnikowi spędzają sen z powiek. Poza szeregiem regulacji o charakterze doprecyzowującym, nowelizacja w rewolucyjny sposób zmieniła zasady opodatkowania osób fizycznych uzyskujących dochody (przychody) ze stosunku pracy oraz z prowadzonej działalności gospodarczej. Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu zmianie uległy również terminy rozliczeń rocznych deklaracji podatkowych.

Wprowadzone zmiany będą miały zastosowanie już przy rozliczeniu podatkowym za cały 2022 rok, a pełne skutki reformy podatkowej odczuwalne będą po 1 stycznia 2023 roku. Z tego względu, wychodząc na przeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, świadczymy również usługę rozliczenia rocznego podatku dochodowego PIT.

Przygotowania do rocznego zeznania podatkowego należy zacząć od ustalenia rezydencji podatkowej oraz tego, z jakiego źródła podatnik osiągnął dochody (przychody) w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego  opodatkowania decyduje o rodzaju zeznania, na którym podatnik powinien się rozliczyć. Natomiast rezydencja podatkowa pozwala na ustalenie, kto i w jakim zakresie podlega obowiązkowi płacenia podatków w danym kraju.

W przypadku rezydenta polskiego uzyskującego dochody z pracy za granicą, może się zdarzyć, że dochody te będą opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w kraju wykonywania pracy. Dochody osiągnięte za granicą powinny być rozliczone w Polsce przy użyciu formularza PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG z zastosowaniem jednej z metod unikania podwójnego opodatkowania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych wypełniamy także formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

WAŻNE: Każdy podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego PIT w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Korzystając z Naszych usług mogą Państwo być pewni, że rozliczenie podatkowe, które dla Państwa wykonamy zostanie realizowanie terminowo, zgodnie z literą prawa i w najbardziej korzystny sposób.

Niezbędne informacje oraz dokumenty, takie jak np. PIT-11, PIT-40, PIT-8C, mogą Nam Państwo dostarczyć w dogodnie wybranej przez siebie formie.

Sporządzamy zeznania podatkowe dla wszystkich podatników!