Świadczenia niemieckie

Niemieckie świadczenia społeczne oraz świadczenia socjalne są formą wsparcia finansowego udzielanego przez państwo, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie zdrowia i opieki oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Świadczenia niemieckie mają na celu zapewnienie większej sprawiedliwości społecznej, która przede wszystkim przyczyniać się ma do zapewnienia godnej egzystencji, tworzenia równych warunków dla swobodnego rozwoju, do ochrony i promowania rodziny, do umożliwienia zdobywania środków do życia poprzez dobrowolnie wybraną działalność oraz do zapobiegania lub kompensowania szczególnych obciążeń życiowych.

Świadczenia socjalne finansowane ze składek ubezpieczeniowych są przyznawane przez różne urzędy i instytucje niemieckie jako świadczenia zastępujące dochód, w przypadku urzeczywistnienia się ubezpieczonego ryzyka m.in. w przypadku choroby, wypadku przy pracy lub potrzeby opieki, a także w przypadku bezrobocia czy bezpieczeństwa na starość.

Ze świadczeń niemieckich korzystać mogą nie tylko obywatele Niemiec, lecz także obywatele krajów Unii Europejskiej i osoby spoza państwa członkowskich UE, które legalnie pracują lub pracowały na terenie Niemiec. Świadczenia są wypłacane rezydentom podatkowym i wszystkim osobom ubezpieczonym, na takich samych zasadach, co osobom z obywatelstwem niemieckim.

Ponieważ śledzenie przepisów oraz spełnienie wszelkich formalności w zakresie otrzymania konkretnego świadczenia nie należy do najłatwiejszych, chętnie udzielimy Państwu pomocy i wsparcia w pozyskaniu wszelkich informacji na temat wybranego świadczenia.